This article was originally written in Dutch, click to read the original version in Dutch

CEAD,Van Donge & De Roo and Hollandia Services are the finalists of the Rotterdam Entrepreneur Award 2024. The nominees for the New Heroes Award 2024 are Zepp.solutions, Qlayers and Battolyser Systems. This was officially announced on April 10. “The finalists for the Rotterdam Entrepreneur Award are all groundbreaking world conquerors,” said jury president Ellen van Dam. “The jury is impressed by their enormous creativity and perseverance. Despite increasing regulations, they remain innovative and grow with a sustainable vision. That is extremely clever.” Robert Tans, department head of Economy, received all nominees during a meeting at the Rotterdam City Hall. The presentation of both awards will take place on June 4 at the Rotterdam Stadshaven Brewery.

The Rotterdam Entrepreneur Award is the award for entrepreneurship in the Rotterdam metropolis. “The world has changed significantly in recent years,” said Van Dam. “The time when sustainability was something that ‘had to be added’ is over. In the process, people have become increasingly central. Our finalists are all impactful entrepreneurs with a future-oriented, sustainable vision. Social impact and a people-oriented approach are natural drivers for them.”

“Especially in these times, this kind of entrepreneurship deserves a spotlight,” said Van Dam. “We should be enormously proud of these leading companies that are based in the Rotterdam Metropolis and are making an impact both nationally and internationally!”

The three nominees for the Rotterdam Entrepreneur Award!

CEAD develops, builds and supplies large-format 3D printers worldwide, which allow large industrial parts to be made in one go. This efficient production process skips many intermediate steps, resulting in faster and cheaper production. Importantly, it is not just about 3D printing, but about this innovative production method. The jury labeled CEAD as “a gem of a company. “Young entrepreneurs have built an impressive company in Delft that is groundbreaking on many fronts. They offer a technologically superior product. It is truly customized. In addition, the added value is in the personal relationship. The company unburdens the customer with maintenance, training, customization and innovation. It also values its own employees. As a result, there is a strong corporate culture, with employees who are proud to work for CEAD.”

Van Donge & De Roo is one of the largest family freight forwarders. This company consists of several companies, active in freight forwarding, shipbroker, software development and intermodal transport, among others. For the future, the company pursues efficiency, sustainability and growth. The employees are the heart of the company and are responsible for its long-term success. In doing so, everyone gets the chance to grow and develop their talent. The jury describes Van Donge & De Roo as “a growing and solid Rotterdam logistics family business. “Following the principle ‘He who cannot share, cannot multiply’, the company contributes to the community. This includes sponsoring Feyenoord, Excelsior and the Support Casper Foundation in the fight against pancreatic cancer.”

Hollandia Services specializes in renovation and maintenance of infrastructural waterworks, such as bridges, locks and storm surge barriers. Holland Services is part of the 96-year-old family business Hollandia. From its foundation, Hollandia has been closely linked to the Rotterdam region. It is a stable employer for permanent and flexible personnel and a cooperation partner for customers, suppliers and subcontractors. Hollandia built, renovated and maintained many Rotterdam icons over the years, such as the Willemsbrug, the Van Brienenoordbrug, the Maeslantkering and the award-winning Radar Tower on Maasvlakte II. The jury says of Hollandia: “It is an old soul with a new young heart, which will determine its success into the future. The company is “fit for the future. Partly because of Hollandia Services, the accessibility of the Netherlands in the broadest sense of the word remains guaranteed.”

Leading companies

Previous winners of the Rotterdam Entrepreneur Award have included top companies such as Hells Kitchen, Hello Print, Tchai International, Coolblue, Schmidt Zeevis and Quooker. On behalf of the Rotterdam Entrepreneurship Award, the Erasmus Centre for Entrepreneurship compiles an annual list of the top-50 growth companies from the Rotterdam metropolitan area. The companies on this list are directly nominated for the award. In addition, Rotterdam entrepreneurs, residents and other interested parties can submit themselves or another company for the prize. The entries are judged by the jury of the Rotterdam Entrepreneur Award, consisting of the board and the former winner of the previous edition.

The New Heroes Award is an initiative of VNO-NCW Rotterdam to strengthen the regional economy. Eligible for this award are entrepreneurs whose companies are in the innovation phase. The emphasis is on innovation and social impact. The public will decide on June 4 who will be the winner of the New Heroes Award.

Drie grensverleggende wereldveroveraars genomineerd voor 39e editie Rotterdamse Ondernemersprijs

CEAD ,Van Donge & De Roo en Hollandia Services zijn de finalisten van de Rotterdamse Ondernemersprijs 2024. De genomineerden voor de Nieuwe Heldenprijs 2024 zijn Zepp.solutions, Qlayers en Battolyser Systems. Dat werd op 10 april jl. officieel bekendgemaakt. “De finalisten voor de Rotterdamse Ondernemersprijs zijn stuk voor stuk grensverleggende wereldveroveraars”, zegt juryvoorzitter Ellen van Dam. “De jury is onder de indruk van hun enorme creativiteit en doorzettingsvermogen. Ondanks toenemende regelgeving blijven zij innovatief en groeien zij met een duurzame visie. Dat is buitengewoon knap.” Robert Tans, afdelingshoofd Economie, ontving alle genomineerden tijdens een bijeenkomst op het Rotterdamse gemeentehuis. De uitreiking van beide prijzen vindt plaats op 4 juni in de Rotterdamse Stadshaven Brouwerij.

De Rotterdamse Ondernemersprijs is dé award voor ondernemerschap in de metropool Rotterdam. “De wereld is de laatste jaren aanzienlijk veranderd”, zegt Van Dam. “De tijd dat duurzaamheid iets was wat erbij ‘moest’, is voorbij. Daarbij is de mens steeds centraler komen te staan. Onze finalisten zijn allen impactvolle ondernemers met een toekomstgerichte, duurzame visie. Sociale impact en een mensgerichte aanpak zijn voor hen natuurlijke drijfveren.”

“Zeker in deze tijden verdient dit soort ondernemerschap een plek in de schijnwerpers”, zegt Van Dam. “Wij mogen enorm trots zijn op deze toonaangevende bedrijven, die in de Metropool Rotterdam gevestigd zijn en zowel nationaal als internationaal impact maken!”

De drie genomineerden voor de Rotterdamse Ondernemersprijs!

CEAD ontwikkelt, bouwt en levert wereldwijd grootformaat 3D-printers, waarmee grote industriële onderdelen in één keer gemaakt kunnen worden. Dit efficiënte productieproces slaat vele tussenstappen over, wat resulteert in een snellere en goedkopere productie. Belangrijk is dat het niet enkel om het 3D-printen gaat, maar om deze vernieuwende productiemethode. De jury bestempelt CEAD als ‘een parel van een onderneming’. “Jonge ondernemers hebben in Delft een indrukwekkend bedrijf opgebouwd, dat op vele fronten grensverleggend is. Ze bieden een technologisch superieur product. Het is echt maatwerk. Daarnaast zit de toegevoegde waarde in de persoonlijke relatie. Het bedrijf ontzorgt de klant met onderhoud, scholing, maatwerk en innovatie. Het hecht bovendien veel waarde aan de eigen medewerkers. Daardoor is er een sterke bedrijfscultuur, met medewerkers die trots zijn om voor CEAD te werken.”

Van Donge & De Roo is een van de grootste familie-expediteurs. Deze onderneming bestaat uit verschillende bedrijven, die actief zijn in onder meer expeditie, cargadoor, softwareontwikkeling en intermodaal transport. Voor de toekomst streeft het bedrijf efficiëntie, duurzaamheid en groei na. De medewerkers vormen het hart van het bedrijf en zijn verantwoordelijk voor het succes op de lange termijn. Daarbij krijgt iedereen de kans om te groeien en zijn talent te ontwikkelen. De jury beschrijft Van Donge & De Roo als ‘een groeiend en solide Rotterdams logistiek familiebedrijf’. “Volgens het principe ‘Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen’, draagt het bedrijf bij aan de gemeenschap. Onder meer door sponsoring van Feyenoord, Excelsior en Stichting Support Casper in de strijd tegen alvleesklierkanker.”

Hollandia Services is gespecialiseerd in renovatie van en onderhoud van infrastructurele waterwerken, zoals bruggen, sluizen en stormvloedkeringen. Holland Services maakt deel uit van het 96 jaar oude familiebedrijf Hollandia. Vanaf de oprichting is Hollandia nauw verbonden aan de regio Rotterdam. Het is een stabiele werkgever voor vast en flexibel personeel en een samenwerkingspartner voor klanten, leveranciers en onderaannemers. Hollandia bouwde, renoveerde en onderhield door de jaren heen vele Rotterdamse iconen, zoals de Willemsbrug, de Van Brienenoordbrug, de Maeslantkering en de prijswinnende Radartoren op Maasvlakte II. De jury zegt over Hollandia: “Het is een oude ziel met een nieuw jong hart, dat het succes naar de toekomst gaat bepalen. Het bedrijf is ‘fit for the future’. Mede door Hollandia Services blijft de bereikbaarheid van Nederland in de breedste zin van het woord gewaarborgd.”

Topbedrijven

Eerdere winnaars van de Rotterdamse Ondernemersprijs waren onder meer topbedrijven als Hells Kitchen, Hello Print, Tchai International, Coolblue, Schmidt Zeevis en Quooker. Het Erasmus Centre for Entrepreneurship stelt in opdracht van de Rotterdamse Ondernemersprijs jaarlijks een lijst met de top-50 groeibedrijven uit de metropool Rotterdam samen. De bedrijven op deze lijst zijn direct genomineerd voor de prijs. Daarnaast kunnen Rotterdamse ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden zichzelf of een ander bedrijf voor de prijs aanmelden. De inzendingen worden beoordeeld door de jury van de Rotterdamse Ondernemersprijs, bestaande uit het bestuur en de oud-winnaar van de voorgaande editie.

De Nieuwe Heldenprijs is een initiatief van VNO-NCW Rotterdam om de regionale economie te versterken. Voor deze prijs komen ondernemers in aanmerking die met hun bedrijf in de innovatiefase zitten. De nadruk ligt op innovatie en maatschappelijke impact. Het publiek bepaalt op 4 juni wie de winnaar wordt van de Nieuwe Heldenprijs.

Continue reading on large format additive manufacturing

  • PIPG for large format 3D printing

3D Printing in boat manufacturing

March 11th, 2024|

In recent years, the Netherlands has become one of the trailblazers in maritime technology, specifically with its adoption of large format 3D printing in boat manufacturing. This innovative approach to shipbuilding transforms the traditional [...]

  • PIPG for large format 3D printing

Large format 3D printing with PIPG

February 12th, 2024|

If you are looking for a cost-effective, easy to use and beautiful printing material for your large format 3D printer, PIPG is the right material. PIPG, or Post-Industrial PET-G, is an innovative recycled material [...]

3D printing with pellet extruders versus with filament

January 29th, 2024|

In all processes of industrial manufacturing, efficiency is key, and speed is paramount. Industrial 3D printing helps companies to improve and speed up their manufacturing processes by rapid prototyping, unlocking fast customization and by [...]